Hanama förstärker ditt projekt med önskad resurs.
Med över tio års erfarenhet från komplexa projekt inom anläggningsbranschen vet vi vad som krävs.


Vi erbjuder kompetent och engagerad personal som kan alla steg från planering till genomförande och slutdokumentation.