Tjänster

Hanama erbjuder tjänster som projektledning och projekteringsledning, vi kan även ansvara för samordning, kvalitet, datasamordning och administration m.m.


Projekt

Nuvarande roller och projekt

  • Projekteringsledare - Zengun
  • Projektkoordinator - Förvaltning av tågdrift

Tidigare roller och projekt

  • Samordnande projekteringsledare - Upprustning av Söderströmsbron, utbyte av brobalkar och hantering av BEST-anläggning
  • Upphandlingsledare - Förfrågningsunderlag för upphandling av Drift och Underhåll av SL:s högspänningsanläggningar