Om

Namnet Hanama har sitt ursprung från de Hawaiianska orden "hana - att göra" och "mālamalama, 'ama - kunskapens ljus". 

Detta tolkas fritt till flitens lampa, vilket genomsyrar företagets filosofi och hur arbetet bedrivs.